Recente Projecten

Bouwsystemen

Ecoplicity is veelzijdig

Ecoplicity heeft een breed scala aan interesse en werkzaamheden. Zo implementeren wij graag vernieuwende bouwsystemem in onze projecten om de duurzame karakter van de projecten te vergroten. Een voorbeeld hiervan zijn onze bouwsystemen Op-deck en E-block. Door deze systemen zijn wij in staat om een goed woon - werkklimaat in de woningen te realiseren én deze te optimaliseren voor de uiteindelijke gebruikers. Dit laat zich blijken in een lage energierekening en maximale controle op het interne klimaat van onze woningen.

Passie voor herontwikkeling

Veel bestaande gebouwen zijn destijds ontworpen voor één specifiek gebruiksdoel. Hierdoor zijn veel van dit soort gebouwen nu niet meer – of alleen tegen zeer hoge kosten – te gebruiken voor andere doelen, zoals studenten- huisvesting, horeca of onderwijs. Dit terwijl de technische levensduur vaak nog niet verstreken is. Bij Ecoplicity zien wij het als een uitdaging om binnen de economische kaders en rand- voorwaarden, een nieuwe bestemming voor dergelijke objecten te realiseren door innovaties en duurzaamheid in deze projecten te implementeren.

Van idee tot ontwikkeling

Ontwikkelen is het proces waarbij grond, geld en gebruikers bijeen gebracht worden om een bouwwerk te realiseren. Wij beoordelen en nemen de bijbehorende risico's voor onze klanten over en leveren het bouwproject na ingebruikname over aan haar gebruikers. Dit proces neemt vaak een langere periode in beslag en vergt veel inzet, kennis en aandacht waarover wij beschikken door bundeling van meerdere discipline in onze organisatie zoals commercieel kennis van de regionale markt, bouwkundige slagkracht en inzet van automatisering en moderne management structuren.